A kiberbiztonsági hatóságok szerepe a NIS2 irányelvben

A kiberbiztonsági hatóságok szerepe a NIS 2 irányelvben

A NIS2 irányelv bevezetése nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető és fenntartó szervezeteket, de az állami hatóságokat is új kihívások elé állítja. Az irányelv, amely a kiberbiztonsági incidensekkel kapcsolatos szabályokat és elvárásokat meghatározza, hangsúlyos szerepet biztosít a nemzeti kiberbiztonsági hatóságoknak is. De miért is olyan kulcsfontosságúak ezek az intézmények, és milyen szerepet játszanak a digitális biztonság erősítésében?

A nemzeti kiberbiztonsági hatóságok kinevezése és feladatai a NIS2 irányelv alapján

A NIS2 irányelv értelmében az EU tagállamainak feladata, hogy nemzeti kiberbiztonsági hatóságokat jelöljenek ki, amelyek feladata az irányelv érvényesítése és a kiberbiztonsági incidensek kezelése. Ezek a hatóságok az elsődleges kapcsolattartó pontok, amelyekkel az érintett szervezetek kapcsolatba lépnek, ha biztonsági incidensekről van szó. Ezeknek a szervezeteknek az elnevezése röviden CSIRT, vagyis Computer Security Incident Response Team.

A nemzeti kiberbiztonsági hatóságok és az EU közötti együttműködés

Az irányelv egy másik fontos eleme a nemzeti kiberbiztonsági hatóságok közötti és az EU szintű együttműködés. Az információcsere, a tapasztalatok és az ismeretek megosztása létfontosságú a kiberbiztonsági fenyegetések hatékony kezeléséhez, amelyek gyakran nem ismernek határokat.

A tagállami szintű hatóságok hálózata a CSIRTs Network, amely összefogja az uniós tagállamok CSIRT-jeit és a CERT-EU-t (az EU intézményeinek kiberbiztonsági csapatát), hogy elősegítse a közös munkát és az információcserét a tagállamok között.

A NIS2 irányelv és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet

A NIS2 irányelv kapcsán a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) a kiberbiztonság erősítésének egyik kulcsszereplője Magyarországon. A 2015. október 1-jével létrehozásra került NKI olyan központi szerv, amely a kiberbiztonsági kockázatok csökkentéséért és a kiberfenyegetések elleni védekezésért felel.

Az NKI az alábbi feladatokat részben már a múltban is ellátta, de működését tovább szofisztikálják majd a NIS2 irányelvben foglaltak:

Kritikus infrastruktúra-üzemeltető szervezetek kijelölése és bejelentési kötelezettségének ellenőrzése

Az NKI felelős a kritikus infrastruktúra-üzemeltető szervezetek kijelöléséért és a bejelentési kötelezettségük ellenőrzéséért. A kritikus infrastruktúra olyan infrastruktúra, amely az EU gazdasági vagy társadalmi működése szempontjából elengedhetetlen. A NIS2 14 kritikus infrastruktúra-szektort határoz meg, beleértve az energia-, víz-, közlekedési, pénzügyi, egészségügyi és kommunikációs szektorokat.

Kiberbiztonsági incidensek bejelentésének és vizsgálatának koordinálása

Az NKI koordinálja a kiberbiztonsági incidensek bejelentését és vizsgálatát. A NIS2 előírja, hogy a kritikus infrastruktúra-üzemeltető szervezetek, valamint a nagyobb szervezetek kötelesek bejelenteni a kiberbiztonsági incidenseket a nemzeti kiberbiztonsági hatóságnak. Az NKI a bejelentések alapján vizsgálja ki az incidenseket, és javaslatokat tesz a hatósági intézkedésekre.

Kiberbiztonsági kockázatok értékelése és kezelése

Az NKI értékeli a kiberbiztonsági kockázatokat, és javaslatokat tesz azok kezelésére. Az NKI együttműködik a kritikus infrastruktúra-üzemeltető szervezetekkel, valamint a nagyobb szervezetekkel a kockázatok csökkentése érdekében.

Kiberbiztonsági oktatás és képzés

Az NKI kiberbiztonsági oktatási és képzési programokat biztosít a vállalkozások és a lakosság számára. Ezek a programok segíthetnek a vállalkozásoknak és a lakosságnak a kiberbiztonsági tudatosságuk és képességeik javításában.

Az incidensek kezelése és a nemzeti kiberbiztonsági hatóságok szerepe

A bejelentett incidensek kezelése kritikus fázis, amely során a nemzeti kiberbiztonsági hatóságok feladata a szükséges támogatás és szaktudás biztosítása, és hogy megfelelő módon tudják kezelni és elemezni az ilyen helyzeteket. Ennek keretében a hatóságok nem csak a bejelentések fogadásáért és az incidensek kezeléséért felelősek, hanem az esetleges tanulságok levonása és az ezek alapján történő fejlesztések bevezetése érdekében szoros együttműködésre is törekszenek a szervezetekkel.

A NIS2 irányelv komplexitása és a nemzeti kiberbiztonsági hatóságok működése, valamint a velük történő együttműködési kötelezettségek nem mindennapi kihívást rónak a vállalatokra. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és szakértőink segítenek abban, hogy vállalata zökkenőmentesen alkalmazkodjon az irányelv követelményeihez!

További tartalmaink